VECHTDAL/LEMELE – De firma Roelofs uit Lemelerveld heeft een ambitieuze klus te klaren: het ophogen van de Lemelerberg met meer dan 7 meter. Het moet namelijk de hoogste berg van Overijssel worden. Op dit moment is dat de Tankenberg in De Lutte/Losser met 85 meter. De Lemelerberg is 77.90 meter hoog.

Landschap Overijssel wil graag dat de Lemelerberg de hoogste wordt. Beheerder Hans Dijkstra heeft daarom in samenwerking met Roelofs Lemelerveld een plan ontwikkeld om dit te realiseren.

Voor de verhoging is een grote hoeveelheid zand nodig. Het benodigde zand komt vrij door de reeds aanwezige poelen te vergroten. Als dat onvoldoende blijkt, wordt de diepe kuil aan de Zonnebloemweg verder uitgediept die daarmee haar oorspronkelijke functie als zandafgraving weer krijgt.

Om de kosten van de verhoging beheersbaar te houden worden de werkzaamheden in zeer kort tijdsbestek uitgevoerd. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van een grote groep vrijwilligers die zich voor deze klus hebben aangemeld.

Het Landschap Overijssel stelde als voorwaarde dat het publiek zo weinig mogelijk overlast van de werkzaamheden mag hebben. In goed overleg is daarom besloten om zaterdag met de ophoging te beginnen.

Zaterdagochtend vroeg wordt de klus aangepakt met veel mankracht en machines. Het streven is de werkzaamheden voor zonsondergang af te ronden zodat zondag volop van het nieuwe uitzicht over Salland en het Vechtdal kan worden genoten.