Vechtdal NL is een themakanaal van Vechtdal FM en is ontstaan in samenwerking met Vechtdal FM. We zijn een groep mensen waarbij radio maken in het bloed zit en die dus altijd bezig zijn met de techniek, de muziek en alles wat erbij komt kijken om radio te kunnen maken. De meesten van ons zijn dan ook (niet heel verwonderlijk) radiopiraat geweest. Echter, door de wetgeving van tegenwoordig wordt dit niet meer mogelijk gemaakt en dus zochten wij een manier om ons ‘radiobloed’ toch nog te laten stromen. Enkele jaren terug zijn we met een kleine club mensen begonnen met het kijken naar de mogelijkheden om dit op een legale manier te kunnen uitvoeren. Het illegale had natuurlijk wel wat, maar het belangrijkste voor ons is om een leuk en mooi programma te verzorgen voor de luisteraars. Na jaren van voorbereiding en overleg (letterlijk) is het gelukt om dit op een legale manier te kunnen doen. Wij hopen dat jij als luisteraar er met net zoveel plezier naar luistert als dat wij onze programma’s maken. Wij van Vechtdal NL wensen natuurlijk iedereen alvast heel veel luisterplezier toe!

En mocht je een kijkje komen nemen zet dan jou berichtje in het gastenboek, of vraag een verzoek aan via de knop verzoek zodat wij nog meer gemotiveerd worden :).

Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen.

De Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen; afgekort Stichting L.O.D.O.N. brengt lokaal en regionaal nieuws op een positieve en interactieve manier via tv, radio en internet. Het doel van Stichting L.O.D.O.N. is het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen de gemeenschap en het stimuleren van meer betrokkenheid bij zaken die spelen in en rond Ommen en Dalfsen. Het laten zien dat Ommen en Dalfsen bruist en leeft!

De werkzaamheden zullen in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in het Vechtdal (gemeente Dalfsen en gemeente Ommen) levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

De werkzaamheden worden door twee afdelingen verricht, te weten:

  1. De afdeling radio, handelend onder de naam Vechtdal FM tezamen met het verzorgen van een themakanaal dat handelt onder de naam nl;
  2. De afdeling televisie, social media en websitebeheer, handelend onder de naam VechtdalLeeft.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid Stichting L.O.D.O.N.:

– Het bieden van kwalitatief goede programma’s met de juiste diversiteit en gericht op alle bevolkingsgroepen in het Vechtdal;

– Het verder professionaliseren van de uitvoerende organisatie;

– Het verbeteren van de interne- en de marktcommunicatie;

– Het professioneel onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en instellingen;

– Het verkrijgen van nieuwsgaring uit het Vechtdal;

Het zorgvuldig omgaan met de financiële middelen zodat de continuïteit wordt gewaarborgd

– Het streven naar een samenwerking met het PBO op een zodanige wijze dat zo goed mogelijk afstemming kan plaats vinden tussen gewenste programmering en aangeboden programma’s

Het bestuur van L.O.D.O.N. bestaat uit twee bestuurders van de afdeling radio en 2 bestuursleden van de afdeling televisie.

Het bestuur van de stichting bewaakt de kaders waarbinnen de omroep zich beweegt en zorgt ervoor dat de doelstelling van de stichting wordt nagestreefd. De content van de tvzender wordt verzorgd door een redactie en camerateam , bestaande uit een team van vrijwilligers, verenigingen en organisaties die actief zijn in Ommen en Dalfsen.

De radioprogrammering wordt verzorgd door programmamakers/dj’s, technici programma’s, technici buitentechniek.

Stichting L.O.D.O.N. heeft geen betaalde krachten in dienst. De radiozenders, tv zender en sociale media worden bemand en ingevuld door vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

– Gerrit Westerman (voorzitter)

– Jantina Hoving-Ensing (secretaris/penningmeester)

– Marcel van de Vegt (bestuurslid)

– Richard Klein (bestuurslid)

– Cor de Feyter (bestuurslid)

– Gerrit-Jan Heinen (bestuurslid)

 

In 2018 zal de organisatie en implementatie van de 3 afdelingen binnen Stichting L.O.D.O.N. verder worden ingevuld.

 

Redactie VechtdalLeeft

– Heleen Oelering Tel. 06-39332529

 

Vechtdal FM/NL

0529-481048

 

ANBI gegevens:

Postadres Stichting L.O.D.O.N.

Willem van de Veldestraat 13

7731 MZ Ommen

Telefoonnummer: 0529 – 45 64 37 / 06 – 38 39 15 00

e-mailadres: tinyhoving54@gmail.com

Websites:

www.vechtdalleeft.nl

www.vechtdalfm.nl

www.vechtdalnl.nl

KvK nummer: 41024538

RSIN nummer: 802677022

Beloningsbeleid: Er wordt geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten verstrekt.

Financiële jaaroverzichten: zie hieronder

Onze adverteerders